Stranica: naslov HTML

Nasveti

Pogosta vprašanja in odgovori

Tu boste našli odgovore na najbolj pogosta vprašanja, ki nam jih zastavljate ravno Vi.
Če potrebujete katerikoli drugi nasvet ali odgovor na vprašanje pri nakupu in prodaji nepremičnine, stopite v stik z nami prek naslova e-pošte ali po telefonu.
Vsa omenjena vprašanja so v skladu z veljavno zakonodajo ter redno posodabljamo vse nove informacije v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin.

Kaj je nepremičnina?

Nepremičnina je delec zemeljske površine, vključno z vsem, kar je z njo razmeroma trajno povezano na njeni površini ali pod njo (predvsem stavba, hiša in tako naprej.) Trava, drevesa, plodovi in vse uporabne stvari, ki jih zemlja rojeva na svoji površini, so deli te nepremičnine, vse dokler se ne ločijo od zemlje. Kaj je zgrajeno na površini zemlje, nad ali pod njo, z namenom, da tam trajno ostane, ali je vgrajeno v nepremičnino, ob njej dograjeno, na njej nadgrajeno, ali na kakršen koli drug način z njo trajno povezano, je del te nepremičnine, vse dokler se ne loči od nje.

Kdo določa vrednost nepremičnine?

Prodajno vrednost nepremičnine določa prodajalec, odvisno od gibanja cen na določenem območju in odvisno od ponudbe/povpraševanja na le-temu. Tržno vrednost nepremičnine določa davčna uprava, v skladu s svojimi “tabelicami”, medtem ko vrednost nepremičnine za realizacijo bančnega posojila določajo pooblaščeni cenilci.

Ali lahko tuji državljani kupiju nepremičninu va Republiki Hrvaški?

1. februarja 2009 so za državljane in pravne osebe iz držav članic EU odpravljeni posebni pogoji (vzajemnost/reciprociteta in soglasje ministra, pristojnega za pravosodne posle Republike Hrvaške, če z zakonom ni določeno drugače) ter so le-te v zvezi s pridobitvijo nepremičnin izenačene z državljani RH.
Tujci, ki niso državljani nekatere od držav članic EU, za nakup nepremičnin na Hrvaškem potrebujejo soglasje Ministrstva za pravosodje, ki je na voljo le za državljane tistih držav, s katerimi je Republika Hrvaška podpisala pogodbo o reciprociteti. Tuji državljani izven EU, ki imajo odprto podjetje v RH, ne potrebujejo soglasja Ministrstva za pravosodje Republike Hrvaške, ter lahko v imenu podjetja kupujejo nepremičnine v RH.

Kdo vse lahko proda nepremičninu va Republiki Hrvaški?

Vsak lastnik, ki lahko dokaže svoje lastništvo z vpisom v zemljiško knjigo, ali s katerim drugim pravnim nasledstvom. Pravico do prodaje nepremičnin pridobi vsak prodajalec, ne glede na državljanstvo.

Kje se overovlja kupoprodajna pogodba in kdo to opravlja?

Podpis na kupoprodajni pogodbi overovlja le prodajalec in to v Republiki Hrvaški pri notarju.

Kaj je predpogodba in kdaj se podpisuje?

S sklenitvijo predpogodbe o nakupu nepremičnin se pogodbeni stranki zavezujeta prevzeti obveznost sklenitve glavne pogodbe v določenem roku. Predpogodba stranko zavezuje k ceni in obveznosti sklenitve glavne pogodbe, ter izročitev nepremičnine v last kupca. Če se v trenutku sklenitve predpogodbe izplača ara, kot znak da je predpogodba sklenjena, pogodba velja za sklenjeno plačilo tega zneska.

Koliko znaša izplačilo are?

Znesek are se določa na podlagi dogovora, to pa je običajno 10% kupnine za nepremičnino.
Ara se mora v primeru izpolnitve pogodbe povrniti pogodbeni stranki, ki jo je dala, ali vračunati v izpolnitev obveznosti.

Kaj so zemljiške knjige?

Zemljiške knjige (zemljiški urad) so javne knjige (register), v katere se vpisujejo nepremičnine, lastništvo in druge stvarne pravice na nepremičninah ter določena druga razmerja, relevantna za pravni promet z nepremičninami. Zemljiške knjige uživajo zaupanje javnosti in imajo dokazno moč javnih dokumentov.

Kdo plačuje davek na promet?

Domače in tuje fizične ali pravne osebe so izenačene glede plačila davka na promet z nepremičninami, če ni drugače določeno z mednarodno pogodbo.
Davek plačuje pridobitelj nepremičnine v znesku 3% tržne vrednosti nepremičnine.

Kdaj je potrebno vplačati davek v davčni upravi?

Davčni zavezanec(kupec) se mora prijaviti Davčni upravi na področju, kjer se nahaja nepremičnina, v 30 dneh od nastanka davčne obveznosti. Potem ko davčna uprava dostavi sklep pridobitelju nepremičnine, jo je ta dolžan plačati v roku 15 dni.

Ali morate angažirati odvetnika pri prodaji/nakupu nepremičnin?

Za sklenitev kupoprodajne pogodbe, kot tudi postopek vknjižbe lastninskih pravic, ni potreben odvetnik. Oseba lahko sama sklene pogodbo, kot tudi vloži zahtevek za vpis lastniške pravice pristojnim institucijam. Če se vendarle odločite angažirati odvetnika, se njegovi stroški določajo po Odvetniški tarifi.

Kdaj potpisujete pogodbo o posredovanju z nepremičninsku agencijo?

Pogodbo o posredovanju podpisujete pri ogledu prve nepremičnine

Kako boste vedeli , da ste izkazali zaupanje licencirani agenciji posredovanje v prometu z nepremičninami ?

Vsakdo ima dostop do javnega registra, kjer so vpisane licencirane agencije za posredovanje v prometu z nepremičninami. Prav tako lahko preverite, ali oseba, ki posreduje, izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje, ter preverite v Imeniku agentov za posredovanje v prometu z nepremičninami pri HGK, ki je tudi javen. Z angažiranjem licenciranega agenta bo vsak kupec, oziroma prodajalec, dobil maksimalno profesionalne in točne informacije o zadevnih nepremičninah in se bo izognil možnim malverzacijam ter maksimalno zavaroval svojo naložbo, bodisi da gre za nakup ali prodajo nepremičnine.

Zakej delati z licenciranu nepremičninsku agencijo?

Obstaja veliko razlogov zakaj bi morali, zaradi lastne varnosti, najeti agencijo za posredovanje v prometu z nepremičninami. Agencije sodelujejo s strokovnimi institucijami in osebami, kot so arhitekti, odvetniki, sodni izvedenci, uradi za prostorsko načrtovanje in gradnjo, kar je garancija profesionalne storitve in dobrega nasveta. Agenti so prav tako seznanjeni s problematiko povezano s posredovanjem, ki se nanaša na način prevzema nepremičnine, vknjižbe v zemljiške knjige, pridobitev kredita, brisanje hipotek in ostalo. Vse te izkušnje in znanje prihranijo Vaš čas in denar, predvsem pa Vam zagotavljajo varnost pred raznimi malverzacijami na nepremičninskem trgu.

Kaj vse delamo za Vas?

Razen tega, da za vas išče želeno nepremičnino, mora agencija skrbeti tudi za pravno plat, zbiranje dokumentov, pisanje pogodb, overovitve, primopredaje in vknjižbo lastništva, svetovalne storitve o tržni vrednosti nepremičnin, ureditev razmer v zemljiških knjigah in katastru, pridobivanje različnih dokumentov in dovoljenj, prepis režijskih stroškov, izdelavo kupoprodajne dokumentacije, napotitev na odvetniške storitve in storitve cenilca.

Koliko znaša agencijska provizija?

Pogodbena stranka, ki zahteva posredovanje agencije za promet z nepremičninami, le-tej plačuje posredniško provizijo v višini 3% + ddv na znesek pogodbene kupnine.

© 2016 DOMINO REAL ESTATE d.o.o. - vse pravice pridržane
Web by: NEON STUDIO Powered by: NEKRETNINE1.PRO
To spletno mesto uporablja piškotke in podobne tehnologije, da vam zagotovi najboljšo uporabniško izkušnjo, vključno s prilagajanjem oglaševanja in vsebine. S klikom na 'Sprejmi' sprejemate vse piškotke.